عین ف الف ف

خسته نباشیدب تمام مردم مسلمون ایران دم همتون گرم

 ب خاطرروزه گرفتنتون توی این هوای گرم...

پیشاپیش عیدفطرهمتونم مبارک باشه انشاا...ک همه

 ازخداجایزه هاشونوبگیرن.

+نوشته شده در چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٢ساعت۱٢:٤۳ ‎ق.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

برای ازدیادنسل وتشکیل خانواده وپایداری وشیرینی ان دروجودبشرغریزه جنسی

 قرارداده شده است.این نیازبایدکنترل شود.غریزه جنسی درحالت عادی

خطرسازکه نیست برای بقای نسل مفیدهم است.اماازانجایی که تاچشم نبیند،دل

 نمیخواهد،وای به روزی که این غریزه جنسی کنترل نشودودرعوض تحریک هم

بشود.ان وقت اشباع ناشدنی است.بدیهی است بابی حجابی غریزه جنسی و

 شهوانی مردتحریک میشود.حجاب،زن رااز... 


ادامــه مــطــلــب

+نوشته شده در یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱ساعت٩:٤٥ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

حفظ چشم ،گوش،قلب وتمامی اعضاوجوارح ازهرگونه خطاو گناه

 عفاف است که حاصل این عفت وحجاب درونی،پوشش ظاهری

 است؛به تعبیری لطیف ترحجاب میوه عفاف است وعفاف ریشه

 حجاب.

حجاب وعفاف به عنوان دوارزش درجامعه بشری و....        


ادامــه مــطــلــب

+نوشته شده در شنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩۱ساعت٩:٠٠ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

          قالَ علیه السلام : مُخالَطَةُ الاْ شْرارِ تَدُلُّ عَلى شِرارِ مَنْ یُخالِطُهُمْ.

ترجمه :

فرمود: همنشین شدن و معاشرت با افراد شرور نشانه پستى و شرارت تو خواهد بود.

ولادت باسعادت امام هادی(ع) رو به همتون تبریک میگم......

 

+نوشته شده در سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳٩۱ساعت٩:٢٤ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

یکی دیگر از توجیهات افراد بی حجاب این است:باید قلب پاک باشد و به ظاهر نباید توجه کرد.

قلب پاک و سلیم چه قلبی است آیا قلبی که حاضر نیست در برابر فرمان الهی تسلیم باشد و در اطاعت از شیطان نفس خود خاضع است میتواند پاک باشد؟این قلب از چه چیزی پاک است؟آیا از گناه پاک است؟!

چگونه میتوان ظاهری فریبنده از نامحرم بخواهید که به ظاهر من توجه نکن و به درون پاک من توجه کن و چه بسیار افرادی با قلب های پاک!باعث انحراف جامعه و جوانان و از هم پاشیدگی بنیان های خانواده ها شدند.

+نوشته شده در چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳٩۱ساعت۱٠:۳٥ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

رعایت حجاب فقط چادرمیسرنیست بلکه چادرحجاب برتراست.

درتمامی اقشارمختلف جامعه ازجمله پزشکان,نظامیان,معلمان و...تعدادی ادم بددیده میشودایامیتوان گفت پزشکان و...ازهمه بدترندوهیج کس نبایدپزشک شود؟!

درقشرافرادبی حجاب هم رفتارهایی(اعم ازخوب وبد)دیده میشود.نکته اساسی ومهم اینجاست که اسلام ملاک است نه اوکه مدعی مسلمانی است.

خواندن ادامه مطب فراموش نشود.حتما ادامه مطلب رابخوانید.


ادامــه مــطــلــب

+نوشته شده در یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳٩۱ساعت٤:۱٠ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

اگرحجاب بافطرت زن سازگاراست چراهمیشه عده ای ازاحکام ان شانه خالی می کنند؟

این سوال به حجاب اختصاص نداردهمیشه عده ای دربرابرفطرت خوداینطورعمل

 کرده اندعلاوه براین بسترهای اجتماعی نیزدرروی اوردن وپشت کردن انسان

 هابه احکام اللهی نقش دارند.اگربرای یک مساله فطری بسترسازی مثبت

نشودوتنفرعمومی نسبت به ان ایجادشودبسیاری افرادازفطرت اولیه خوددورمیشوند.

امروزه مشاهده میشودکه اموربدیهی,گاهی باتبلیغات وبسترهای اجتماعی موردتشکیکقرارگیرند.

+نوشته شده در شنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩۱ساعت۳:٥٩ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()

بی حجاب بی دین نیست ولی فردی است که یکی ازاساسی ترین اصول اسلامی وظاهرترین وبارزترین اصول درخانم هارارعایت نمیکند.اودرواقع خودراازخدابالاتردانسته واحکام ودستورات خداراطبق سلیقه خودانتخاب کرده به انهایی که خوشش میاید عمل میکند مثل(نمازوروزه و...)وبه انهایی که خوشش نمی ایدعمل نمیکند.ودرواقع دربرابردین اسلام که همان تسلیم است خودرابرترمی داندومصداق این ایه ازقران کریم است که(نومن ببعض ونکفرببعض)به بعضی ازانایمان داردومنکرقسمت دیگری ازان است واین درحالی است که نمازوروزه ابعادفردی دارندولی حجاب ابعاداجتماعی بسیارگسترده وعمیقی دارددرتحکیم یاسست کردن خانواده هاموثرباشد. 

+نوشته شده در پنجشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩۱ساعت٩:٠٩ ‎ب.ظتوسط دخترباحجاب | نظرات ()